Czym jest Wirtualny Cmentarz?
Rozbudowany serwis internetowy oraz program do jego obsługi, którego główną funkcją jest prezentacja danych na wektorowym planie cmentarza oraz zintegrowane moduły do zarządzania danymi np. wystawianie faktur VAT...


Korzyści finansowe
• możliwość publikacji płatnych ogłoszeń (np. zakładów kamieniarskich)
• możliwość zlecania zarządcy przez rodzinę zmarłego sprzątania grobu (rodzina mieszkająca np. poza granicami kraju widzi stan grobu, uwagi)
• wszystkie opłaty związane z użytkowaniem narzędzia „wirtualny cmentarz”, utrzymaniem na serwerze, reklamą w Internecie, grafiką zawarte są w ramach licencji
• możliwość zapalenia przez internautę wirtualnej świeczki (odpłatnie lub nieodpłatnie)

Inwentaryzacja zasobów cmentarza

Wizerunek
• nowoczesne narzędzie użytkowane przez zarządcę dobrze świadczy o mieście i samym zarządcy
• większość mieszkańców miasta posiada zmarłego bliskiego na cmentarzu. Mieszkańcy dobrze odbiorą inicjatywę zarządcy który wdraża potrzebne dla mieszkańców usługi oraz ułatwia dostęp do usług (m.in. możliwość pobrania niezbędnych dokumentów z serwisu).

Planfirm.pl
73-102 Stargard Szczeciński
tel. 608-537-905
mail. biuro@planfirm.pl
 
 
 
Strona główna Strona główna Dla zarządców Moje konto Strona główna Historia cmentarza Zarządca Dokumenty Kontakt Pomoc Regulamin Oferta dla zarządców planfirm.pl