- Na terenie cmentarza obowiązuje spokój i cisza.
- Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest w okresie letnim w godz. Od 7.00 do 20-tej w okresie zimowym od 8.00 do 15-tej.
- Dzieci do lat 10-ciu mogą przebywać na terenie cmentarza pod opieką dorosłych.
Zabrania się wnoszenia i wynoszenia z terenu cmentarza krzyży figurek,płyt pomnikowych ławek itp. Bez zgody administracji cmentarza.
- Zabrania się wjazdu na cmentarz wszelkimi pojazdami mechanicznymi i konnymi bez zgody administracji cmentarza.
- Ustawianie i naprawianie nagrobków dozwolone jest wyłącznie za zgodą administracji cmentarza w godzinach 7-15-tej a w soboty od 7-13-tej.
- Samowolne wykopywanie na terenie cmentarza wszelkich urządzeń komunalnych jak rur,krawężników,krzewów oraz ich niszczenie jest surowo wzbronione.
- Sadzenie i wycinanie bez zgody Administracji cmentarza jakichkolwiek drzew i krzewów na kwaterach grzebalnych jest niedozwolone.
- Zabrania się ogradzania grobów płotkami, cegiełkami itp. Jak również dowolnego ich formowania bez zgody administracji cmentarza.
- Zabrania się łamania gałęzi drzew i krzewów oraz urządzeń parkowych.
- Zabrania się rozniecania ognia wszelkiego rodzaju zabaw i gier w obrębie cmentarza.
- Na cmentarzu obowiązują jednolite wymiary krzyży i pomników wskazane przez administrację cmentarza.
- Wszelkie projekty nagrobków i pomników zatwierdza administracja cmentarza.
- Ustawianie ławek dozwolone jest tylko przy mogiłach rodzinnych po uprzednim uzgodnieniu ich wymiaru z administracją cmentarza.
- Chowanie zwłok odbywa się w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy niedzielę i święta w godz .7-15-tej.
- Zabrania się prowadzenia sprzedaży kwiatów i innych materiałów do dekoracji grobów na terenie cmentarza i przy bramie wejściowej.
- Zabrania się niszczenia ogrodzenia wyrzucania śmieci itp.
- W stosunku do winnych nieprzestrzegania w/w regulaminu będą stosowane kary zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie cmentarzy z zarządzeniami Burmistrza Miasta i gminy Choszczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Choszczno
 
 
 
Strona główna Strona główna Dla zarządców Moje konto Strona główna Historia cmentarza Zarządca Dokumenty Kontakt Pomoc Regulamin Oferta dla zarządców planfirm.pl